Disclaimer

Dit (juridisch) document is een voorbeeld document en dient enkel als voorbeeld waarop een eigen document opgesteld zou kunnen worden. De daadwerkelijke definitieve tekst van de overeenkomst wordt mede bepaald door de concrete omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden kunnen juridisch inhoudelijke aanpassing van de bepalingen van dit voorbeeld document noodzakelijk maken. De Federatie Goud en Zilver en de aan haar gelieerde verenigingen, ondernemingen en personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeeld document. Het gebruik van dit voorbeeld document is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s).

 

Voor het op maat en klantspecifiek maken of laten screenen van uw eigen document(en) adviseren wij u om contact te leggen met de Federatie Goud en Zilver en zij zullen u in contact stellen met haar netwerkadvocatenkantoor. Zij adviseren en begeleiden u onder dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.